فروش لیوان و ماگ
Smaller Default Larger

استعدادیابی

استعدادیابی چند بعدی چیست؟

شناسایی استعدادهای بالقوه یک فرد در  شرایط فعلی زندگی اش و طراحی یک برنامه چند بعدی و متمایز برای ارزیابی نیازهای بالقوه فردی (تحصیلی-شغلی) و اجتماعی است. 

فرد در این برنامه قادر خواهد بود تصمیم بگیرد در کدام یک ازمسیرهای پیشنهاد شده مختص به خودش قدم بردارد.

 این یک جهش فردی  در سبک زندگی آگاهانه است.

فرآیند

این فرایند با شناسایی و قرار گرفتن یک کودک، نوجوان یا بزرگسال در برنامه ی استعدادیابی آغاز می‌شود و شامل 5 تا 8 جلسه می باشد که در جمع بین 300 تا 500 دقیقه برای مراجعه کننده زمان تعیین خواهد شد. 

هر جلسه شامل محتوا و فعالیت‌هایی است که برای  استعدادیابی فرد فراهم آمده است. اغلب این ارزیابی ها و گفتگو ها در محیطی امن و با توجه به اخلاق مشاوره ای در کلینیک اتفاق می‌افتد، اما می‌تواند در محیط‌های برنامه‌ریزی نشده ای نیز واقع شود. البته این جابه جایی ناظر به تأمین مالی، زمانی و روانی همین فرایند است. این برنامه ی استعدادیابی توسط دکتر فیروزمنش با عنوان استعدادیابی چندبعدی نامگذاری شده است.

 ازنظر ایشان امروزه انجام  استعدادیابی یک تصمیم یا انتخاب غیرضروری نیست؛ بلکه سرمایه گذاری  برای آینده ای روشن و موفقیت در زندگی است.

 

استعدادیابی

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی

مدیریت داخلی

برای حضور در مطب روان آسا با مسوول داخلی در ارتباط باشید.

سرکارخانم غزل تقوایی

ارشد روانشناسی

22365935